Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Verzameld Liedboek/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Verzameld Liedboek
Liturgische gezangen op teksten van Huub Oosterhuis
Verzameld Liedboek.jpg

Deze pagina bevat een overzicht van de inhoudsopgave van de bundel Verzameld Liedboek van Huub Oosterhuis.

Opmerkingen

  • Deze bundel gebruikt geen liednummers, maar verwijst alleen naar paginanummers. Daarom wordt ook in dit overzicht en elders in de Kerkliedwiki verwezen naar het nummer van de pagina waar een lied staat.
  • De titel van een lied is opgenomen zoals in de bundel boven het lied en achterin in de inhoudsopgave (in de bundel vanaf p. 969) staat aangegeven.
  • De eerste regel is bij veel liederen anders dan de titel. In dat geval is de beginregel overgenomen zoals deze is opgenomen in het 'register van titels en beginregels' (in de bundel vanaf p. 951).
  • Standaard is van de beginregel een interne link gemaakt, aangezien de liederen over het algemeen met de eerste regel bekend zijn en ook zijn opgenomen in andere bundels met de beginregel als titel.
  • Liederen met gelijke beginregel leiden naar dezelfde pagina. Dit kan juist zijn, bijvoorbeeld wanneer de tekst onderling gelijk is en alleen de melodie verschilt, maar in andere gevallen past het niet. In het laatste geval zal bij het aanmaken van artikelen in de paginanaam onderscheid gemaakt moeten worden en zal ook de link in dit overzicht aangepast moeten worden.


Pagina Titel
2 Dit ene weten wij

Aan stromen water – psalmen (p. 3 t/m 146)

Pagina Titel Beginregel
5 Hier ben ik Ik hoorde je hebt me geroepen
6 Psalm 1-gezang Boom geplant aan stromen water
8 Psalm 1, vrij Goed is dat je niet doet wat slecht is
10 Psalm 4-gezang Als ik U aanroep
11 Psalm 6, vrij Ontferm U ik ben uitgebloeid
12 Psalm 8 Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam (1)
14 Psalm 8-gezang Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam (2)
16 Psalm 10, vrij Zie deze aarde
18 Psalm 11-gezang Mijn schuilplaats is bij Hem
19 Psalm 12, vrij Onkreukbare woorden
22 Psalm 14, vrij Niksers, leeghoofden
25 Psalm 15, vrij Wie mag te gast zijn
26 Psalm 16, vrij Hoor je mij?
27 Psalm 19, eerste deel De hemel ontvouwt de glorie van God (1)
28 Psalm 19-gezang De hemel ontvouwt de glorie van God (2)
32 Psalm 19, tweede deel Het woord des Heren is volmaakt
34 Psalm 22-gezang (1) God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten
36 Psalm 22-gezang (2) Gij zijt mijn God van de moederschoot af
37 Psalm 22-gezang (3) Nooit hebt Gij de arme veracht
38 Psalm 23 Mijn herder, Gij alleen
40 Psalm 23, vrij Was jij mijn herder
43 Psalm 24 (1) Van God is de aarde, van Hem deze wereld
45 Psalm 24 (2) Van God is de aarde in volle omvang
48 Psalm 24, vrij Van God is de aarde en die haar bewonen
52 Psalm 25-gezang (1) Naar U gaat mijn verlangen, Heer
53 Psalm 25-gezang (2) Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
54 Psalm 25-gezang (3) Van mijn ellende, keer u niet af
55 Psalm 25-gezang (4) Naar U klimt mijn ziel
56 Psalm 25-gezang (5) Naar U, Levende, gaat mijn verlangen
57 Psalm 27-gezang Dit ene heb ik jou gevraagd
58 Psalm 30-gezang Van U wil ik spreken, God
60 Psalm 36-gezang Gij met uw naam
63 Psalm 42-gezang (1) Zoals een hert reikhalst (1)
64 Psalm 42-gezang (2) Zoals een hert reikhalst (2)
66 Psalm 46 God, onze toevlucht
69 Psalm 51-gezang Wees mij genadig, Gij die genade zijt
70 Psalm 53, vrij De nietsontziende, niemand erkennende
72 Psalm 63, vrij Naar jou sta ik op in de morgen
73 Psalm 69-gezang Keer U niet af
76 Psalm 72-gezang Voor kleine mensen is Hij bereikbaar
78 Psalm 73-gezang Ik was verbitterd en opstandig
79 Psalm 80 Wees hier aanwezig, licht in ons midden
82 Psalm 82, vrij In de vergaderzaal der goden
84 Psalm 85-gezang Genade en trouw ontmoeten elkaar
87 Psalm 88, vrij Ik krijt des daags mijn God
88 Psalm 90-gezang (1) Gij zijt voor ons van geslacht op geslacht
91 Psalm 90-gezang (2) Gij doet de mensen tot stof vergaan
92 Psalm 91 Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God
96 Psalm 93 Koning is onze God
98 Psalm 97-gezang God is Hij alleen
100 Psalm 103-gezang (1) Barmhartige Heer, genadige God
101 Psalm 103-gezang (2) Gij roept mijn leven weg uit het graf
102 Psalm 103-gezang (3) Duren zal de liefde van God
104 Psalm 104-gezang (1) U wil ik noemen
107 Psalm 104-gezang (2) Alles wacht op U vol hoop
108 Psalm 114 Toen Israël uit Egypte trok
110 Psalm 115-gezang (1) Niet aan ons komt de eer toe
112 Psalm 115-gezang (2) De hemel is de hemel van God
113 Psalm 117, vrij (1) Gezegend Gij van hier tot waar ter wereld (1)
113 Psalm 117, vrij (2) Gezegend Gij van hier tot waar ter wereld (2)
114 Psalm 118-gezang Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
116 Psalm 121 Ik sla mijn ogen op naar de bergen
118 Psalm 122 Stad van mijn hart
119 Psalm 123-gezang Naar U sla ik mijn ogen op
120 Psalm 124 Terecht kan Israël zeggen
122 Psalm 126 Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
124 Psalm 127 Als de Heer het huis niet bouwt
126 Psalm 128 Gelukkig is de man die leven mag met God
130 Psalm 130 Uit de diepten roep ik jou
132 Psalm 131 God ik waan mij niet wijzer
133 Psalm 139-gezang (1) Zegen ons met het licht van uw ogen
136 Psalm 139-gezang (2) Mijn God, Gij peilt mijn hart
138 Psalm 139, vrij (1) Gij Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij (1)
142 Psalm 139, vrij (2) Gij, Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij (2)
146 Psalm 150, vrij Eeuwige hier nu

Hoe is uw Naam – liederen over God (p. 147 t/m 266)

Pagina Titel Beginregel
149 Als Gij bestaat
150 Hoe is uw Naam Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden
152 Zolang er mensen zijn op aarde (1)
153 Zolang er mensen zijn op aarde (2)
154 Lied van Gods aanwezigheid Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
155 Lied van de vuuroven Looft de Heer, al wat gemaakt is
156 Ik geloof in de levende God
160 Ik geloof in Een Ik geloof in Een die naar het woord van Jezus
162 Lied voor alle steden Roept het tot alle steden
163 Over de mensen, over de wereld
164 Overal zijt Gij (1)
165 Overal zijt Gij (2)
166 Het Zonnelied, vrij U eeuwige die ver weg zijt en ongezien
168 Vanwaar zijt Gij gekomen
169 Omdat Hij niet ver wou zijn
170 Jij die voor alle namen wijkt
172 Jij bent (1) Jij bent de god die mij gegeven is
173 Jij bent (2) Jij bent de god die mij gegeven is
174 Vriendelijk licht Zo vriendelijk en veilig als het licht
175 De Heer heeft mij gezien De Heer heeft mij gezien en onverwacht
176 God die ons heeft voorzien
177 Verberg U niet Toen hebt Gij ons gezien - nog voor wij waren
178 Lied van weg en omweg Die mij getrokken uit de schoot
180 Gezien van ooit af Gezien van ooit af, en nog steeds
181 Grote litanie Wees hier aanwezig, licht in ons midden (Grote litanie)
190 Dan nog
191 Roep ons, vandaag nog Gij die ons in dit leven hebt geroepen
192 Gij die gezegd hebt
193 Gij die gezegd hebt: troost mijn volk
194 Verdeeld, verstroefd (1) Verdeeld, verstroefd, niet met mijzelf verzoend
194 Verdeeld, verstroefd (2) Verdeeld, verstroefd, niet met mijzelf verzoend
195 U moet ik spreken U moet ik spreken, U wil ik alleen
196 Ik zal mijn mond niet houden Ik zal mijn mond niet houden tegen U
198 Jou gezocht bij dag
201 Die zegt god te zijn (1)
202 Die zegt god te zijn (2)
204 Verdoofd en schamper (1) Verdoofd en schamper van gemis
205 Verdoofd en schamper (2) Verdoofd en schamper van gemis
206 Scheur de wolken uiteen en kom
207 Hoor mij
208 Zijn alsof niet Zijn alsof niet: hart blind geboren
209 Gehoord in mensen Zij die stom zijn
210 Gij die niemand naar de ogen ziet (1)
212 Gij die niemand naar de ogen ziet (2)
214 Keer U om Keer U om naar ons toe
215 Te doen gerechtigheid
216 Lied van de stem Stem als een zee van mensen
217 Hij die gesproken heeft Hij die gesproken heeft een woord dat gaat
218 Die om mij smeekt
220 Wek uw kracht Wek uw kracht en kom ons bevrijden
221 Gij die ons nooit geknecht hebt
226 Veel te laat Veel te laat
228 Tijdloos lied Dieper dan de brandhaard in het vuur is
230 Vriend Alles ontgrenzende
231 Lied van Gij en ik Mijn God, ik weet niet wie Gij zijt
232 Gij die alles weet van mij
233 Wij zullen kennen Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn
234 Eerste liefde Ondenkbaar eerste liefde is uw Naam
235 Gij levende eerste en laatste
236 Een schoot van ontferming Een schoot van ontferming is onze God
237 Lied van woord en weg Zoals een moeder zorgt
238 Die mij droeg (1) Die mij droeg op adelaarsvleugels
239 Die mij droeg (2) Die mij droeg op adelaarsvleugels
240 Ik droomde U Ik droomde U van jongs af aan
241 In de hemel onze vader
244 Hij die onze God en Vader is
245 Uit uw hemel zonder grenzen
246 Onze Vader
247 Onze Vader die in de hemel zijt
248 Onze Vader in het verborgene (1)
249 Onze Vader in het verborgene (2)
250 Onze Vader verborgen
252 Wat vrolijk over U geschreven staat (1)
253 Wat vrolijk over U geschreven staat (2)
254 Ere wie ere toekomt (1)
256 Ere wie ere toekomt (2)
258 Gij die boven mensen uit
259 Vroeg in de morgen
262 God op aarde Die het licht riep 'Mens waar ben je'

Levend Boek – het bijbelse verhaal gezongen (p. 267 t/m 494)

Pagina Titel Beginregel
269 Schriftlied Die chaos schiep tot mensenland
270 In den beginne In den beginne was er geen wereld
276 Met niets van niets (1) Met niets van niets zijt Gij begonnen
277 Met niets van niets (2) Met niets van niets zijt Gij begonnen
278 Ballade van de mens Ten dage dat Hij maakte
281 Lied om schepping Vechtende schimmen mensen gelijkend
282 Dat ik aarde zou bewonen (1)
284 Dat ik aarde zou bewonen (2)
286 Lied van Kaïn Waarom viel je gezicht
287 Lied van zonde en genade Dat duren zal, zolang er leven is
288 Lied van de vloed De vloed van vóór de tijd
289 Lied van Abraham Tempeltorens hoog oprijzend
292 Lied van Ismaël Van één vader vele zonen
294 Lied van Izaäk Laat ons denken aan eerdere dagen
296 Lied van Rebekka Ik was rondom de bron
298 Lied van Jakob Kwam op gevleugelde voeten
300 Lied voor slaven en gevangenen Zo zong dat volk
302 Toen Israël in Egypte zat
306 Toen en nu Wat geschreven staat wordt in ons vervuld
307 Uittochtlied Alsof de richting ons werd ingeschapen
309 Vrees niet Bloemen afgerukt zijn wij
310 Lied van de doortocht Over ons kwam zijn woord
313 Woestijnlied Geen huis. Een tent nog niet eens
316 Lied van het bittere water Die wij niet kennen, die nieuwe
318 Hoe ver te gaan?
320 Lied van sabbat en oase De slavende handen wenkten de slepende voeten
324 Lied van het land Hoe verder onze ogen reiken
325 Lied bij de Berg Zoals op de bergen de stormwind valt op de eiken
326 Lichaam van zon Liefde. Liefde
328 Lied van de Naam O Heer God, erbarmend, genadig
330 Lied van Mozes (1) De hemel mag horen
332 Lied van Mozes (2) De hemel mag horen
335 Lied van de overtocht Wij wisten dat het moest bestaan
336 Lied van Jozua Kies maar uit, goden genoeg
338 Klaaglied van Jefta's dochter Ik kwam op blote voeten
340 Land van onweer Een land in onweer verward
341 Geen koning Geen koning onze god
342 Aan de koning Vandaag doet de hand en morgen de voet
343 Lied van Saul Als David op zijn citer speelde
344 Psalm van David Ik zal in mijn huis niet wonen
346 Lied van David Zingen kon ik en de citer slaan
347 Lied van Rispa Jouw recht is slecht, koning
348 Lied van Amos Klaagzang en klacht over u
350 Het lied van de wijngaard Ik zing mijn geliefde
352 Blindenlied Als blinden tasten wij langs de muur
353 Lied van de dienstknecht Het volk dat tast in het duister
358 Lied van het verloren land Neerdalen als dauw uit de hemel
359 Klaaglied over Jeruzalem De bekers waaruit wij dronken
360 Lied aan Babels stromen Dauwt, hemelen, van omhoog
362 Lied van Ezechiël Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied
363 Zo heeft gesproken, zo spreekt Zo heeft gesproken
364 De steppe zal bloeien
366 Lied van nieuw begin Leliën draagt de woestijn
368 Lied van Esther Was Esther niet zo mooi geweest
370 Lied van Judith Om slaande goden geven de mensen
371 Lied van Micha In 't laatste van de dagen zal het zijn
372 Lied van Ezra en Nehemia Wij hadden de muren steen voor steen
374 Levend boek Verbeeld of waar gebeurd
375 Een mens, geboren uit een vrouw
376 Lied van Job Ga ik slapen, dan denk ik
378 Lied van Prediker Het ene geslacht gaat en het andere komt
380 Lieve boetseerder
381 Lied van Maria (1) Schoot die niemand draagt
382 Lied van Maria (2) Schoot die niemand draagt
384 De lofzang Magnificat Ik zing van ganser harte voor de Heer
386 Lied van Zacharias Gezegend de God van Israël
388 Hoever is de nacht (1)
389 Hoever is de nacht (2)
390 De nacht loopt ten einde
391 In die dagen - Klein Kerstoratorium
394 Deze nacht doe ons weten - Nieuw kerstoratorium
402 Komt ons in diepe nacht ter ore
403 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
406 Geschreven staat dat uw messias komt
408 Uit het duister hier gekomen
409 Gij zijt een mensenzoon Gij zijt een mensenzoon
410 Het verhaal van de drie Toen Jezus geboren was in Betlehem
416 Lied van de kindermoord Hij zou al in zijn eerste levensdagen
418 Wij waren kinderen Wij waren kinderen toen het gebeurde
420 Lied van Simeon Nu meester, doe uw dienstknecht heengaan
422 Lied van de Doper Kwam van Godswege
424 Ballade over Jezus (1) Dit lied gaat over Jezus
426 Ballade over Jezus (2) Dit lied gaat over Jezus
431 Hij ging van stad tot stad Hij ging van stad tot stad
432 Wie heeft zijn geld verloren (1)
433 Wie heeft zijn geld verloren (2)
434 Een vriend Een vriend gaat door het holste van de nacht
435 Lied van Lazarus en de rijke Een rijke ging in purper en kristal
438 Lied van de wijnstok Ik ben de wijnstok
439 De heilige geest, de helper
440 Wie zijn leven (1) Wie zijn leven niet wil geven
441 Wie zijn leven (2) Wie zijn leven niet wil geven
442 Toen Jezus in zijn uur gekomen was
444 Lied van een messias Ik wou een tuin, ik moest in een woestijn
445 Het verhaal van een levende Hij wierp zich op de aarde neer en bad
449 Lied van de vrouwen bij het graf De vroegte van de eerste dag
452 Moge ons verschijnen Moge ons voor waar verschijnen
454 Soms breekt uw licht
456 Lied van de deemoed Die rechtens God gelijk
457 Het lied van de mensenzoon Beeld en gelijkenis
460 Christus, de gestalte van God
461 Word wakker
462 Gij zijt voorbijgegaan
463 29 namen voor Jezus van Nazaret (1) Naaste. Vreemde
464 29 namen voor Jezus van Nazaret (2) Naaste. Vreemde
466 De Geest des Heren De Geest des Heren heeft
467 Toen de dag gekomen was
470 Lied van de vijftigste dag Toen hij lag daar
473 Naam uit het vuur
476 Hierheen Adem (1) Hierheen, Adem, steek mij aan
478 Hierheen Adem (2) Hierheen, Adem, steek mij aan
481 Lied van de vijftig dagen Dat hij verrezen is ten derde dage
484 Lied van Paulus Ik zag ze zitten aan één tafel
487 Wij zullen, Jood en Griek, zijn lichaam worden
488 Ik zag een nieuwe hemel Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
490 Wie wil mag komen Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste
491 Boek jij bent geleefd
494 Alleluja, vrij Gezegend om uw woord

Wees hier aanwezig – gezangen voor de dienst van het woord (p. 495 t/m 580)

Pagina Titel Beginregel
497 Dit huis vol mensen
498 Dag en welkom ]
500 Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
502 Klankresten Klankresten van een onvoltooid verhaal
503 Onze hulp in de Naam
504 Klein woord
505 Gij wacht op ons
506 Onze hulp is de naam van de Heer
508 Strek naar mij uit uw gedachten
509 Kyrië eleison Kyrië eleison Gij die hoort
510 Onstilbare tonen
512 Dit huis van steen en woord (1)
513 Dit huis van steen en woord (2)
514 Het woord dat Ik u heden geef
515 Hoor mensenkind
516 Deze woorden Deze woorden aan jou opgedragen
518 Terzake Gij die leeft
519 Mensen van God (1) Niet als een storm, als een vloed
520 Mensen van God (2) Niet als een storm, als een vloed
522 Deze wereld omgekeerd De wijze woorden en het groot vertoon
524 Wie oren om te horen heeft
525 Dat woord Dat woord waarin ons richting werd gegeven
526 De woorden die wij spraken De woorden die wij spraken tot elkaar
527 Hoor. Maar ik kan niet horen
528 In den beginne was het woord (1)
532 In den beginne was het woord (2)
534 In den beginne het woord
535 Gij met uw woord
536 Gij met uw onverwacht woord
537 Woord dat ruimte schept
538 Wees hier aanwezig, dat het goed mag zijn
539 Wek uw kracht en kom
540 Strek uw handen naar mij
542 Gezegend zijt Gij Gezegend zijt Gij om uw wijsheid
543 Gij in uw grenzeloos licht
544 Gij zijt de lucht om mij heen
545 Voor uw Aangezicht
546 Gij die het sprakeloze bidden hoort (1)
547 Gij die het sprakeloze bidden hoort (2)
548 Gij die het woordenloze bidden hoort
550 Ik zal er zijn Alle denkbare en ondenkbare levende zielen
553 Gedenk ons hier bijeen
554 Dat wij niet slapen (1)
555 Dat wij niet slapen (2)
556 Kome wat komt
557 Gij die een en eeuwig zijt
558 Groter dan ons hart Gij die geroepen hebt 'licht'
564 Dank zij de woorden
566 Roep onze namen
567 Gij die uw Naam hebt uitgeroepen
568 Blinde ogen Blinde ogen verlicht ze
569 Voor het licht Die ons voor het licht gemaakt hebt
570 Gezegend zijt Gij om uw woord
571 Verheft uw hart Verheft uw hart, weest welgemoed
572 Zomaar een dak (1) Zomaar een dak boven wat hoofden
573 Zomaar een dak (2) Zomaar een dak boven wat hoofden
574 Hoort en ziet het levend woord (1)
575 Hoort en ziet het levend woord (2)
576 Verschenen is de mildheid
577 Kleinst denkbare bron (1)
578 Kleinst denkbare bron (2)
579 Kleinst denkbare bron (3)
580 Alles is nog maar woord

Wees hier aanwezig – tafelgebeden voor de viering van de Eucharistie (p. 581 t/m 674)

Pagina Titel Beginregel
582 Hier nu in ons midden Wij bidden U, genadige God
588 Vrede zij u van God onze Vader
595 Vrede voor jou Vrede voor jou, en vrede voor jou
603 Onvergetelijke mens Gezegend Gij, heilige Vader
607 Vrede zij u van God in de hemel
608 Open uw hart
612 Gij die weet
620 Wie zullen wij aanbidden en geloven
626 Het brood in de aarde Het brood in de aarde gevonden
628 Die naar menselijke gewoonte
633 Avondmaal ter heiliging
634 Klok stilgezet
638 Kom over ons met uw geest Hier begint de dienst van de tafel
643 Gezegend de onzienlijke
646 Gezegend Gij Eeuwige
648 Niemand heeft U ooit gezien
650 Is hier de plaats
653 Nu zend uw geest Wees hier aanwezig in uw woord
656 Waar vriendschap is
658 Gij die de stomgeslagen mond verstaat
661 Om zegen Deze bijeenkomst zij ons tot zegen
664 Dat wij leven Gij die ons voor het licht gemaakt hebt
668 Totdat hij komt Wees hier aanwezig, rondom deze tafel
670 Gezegend zijt Gij, levende God
671 O Heer God, erbarmend genadig Onze Vader in de hemel
674 Sacrament van hoop Zoudt Gij ooit mij beschamen?

Voor uw Aangezicht – vijf liturgische vieringen (p. 675 t/m 724)

Pagina Titel Beginregel
677 Hij onze God, Hij een - dienst van Woord en Tafel Onze hulp is in de naam van de Heer
685 Missa Brevis - dienst van Woord en Tafel
691 Missa Solemnis - verheven dienst van Woord en Tafel Hoor mij, wees niet doodse stilte
703 Open de woorden - dienst van Woord en Tafel Strek uw handen naar mij
711 Om de tafel Zoals op de bergen de stormwind valt op de eiken

Mens op aarde – liederen over geboorte, liefde, dood (p. 725 t/m 852)

Pagina Titel Beginregel
727 Verberg uw aangezicht niet voor mij
728 Aarde, deze Aarde. Deze. Enige denkbare
729 Een mens te zijn op aarde (1)
730 Een mens te zijn op aarde (2)
731 Een mens te zijn op aarde (3)
732 Wie als een god (1) Wie als een god wil leven hier op aarde
733 Wie als een god (2) Wie als een god wil leven hier op aarde
734 Ergens komt een kind vandaan (1)
736 Ergens komt een kind vandaan(2)
739 Een engel met een lied De aarde was nog plat
740 Groot is de wereld
741 Dat wij volstromen
742 Voor de zevende dag (1) Wek mijn zachtheid weer
742 Voor de zevende dag (2) Wek mijn zachtheid weer
743 Kom in mij
744 Delf mijn gezicht op (1)
746 Delf mijn gezicht op (2)
747 Staan in winterlicht
748 Winterlied Geen zilveren sleeën
752 Ik zie de mensen
754 Honderd bloemen mogen bloeien (1)
756 Honderd bloemen mogen bloeien (2)
758 Uit staat en stand en wijsheid losgewoeld (1)
759 Uit staat en stand en wijsheid losgewoeld (2)
760 Vier muren en een dak van riet
762 Lied van de stad (1) Hier is een stad gebouwd
763 Lied van de stad (2) Hier is een stad gebouwd
764 Wonen overal
765 Verte landschap
766 Op mijn levenslange reizen
768 Om warmte gaan wij Om warmte gaan wij een leven
770 Lied van de geliefde In diepe nacht ben ik gegaan
771 Om liefde gaan wij Om liefde gaan wij een leven
774 Uit vuur en ijzer, zuur en zout
775 Gegaan Gegaan nog eer ik wist waarheen
776 Aan de mens Boom je stam was koud en bloot
777 Voordat ik bomen zag
780 Zomerlied De boom is de aarde dankbaar
782 Lied om zegen Dichtstbijzijnde onbekende
784 God die in het begin
785 Behoed de liefde
786 Hooglied-lied Je lippen, de lijn van je lippen
788 Trouwlied Dit is je dag. Huil witte tranen
789 Een psalm een huwelijkslied Op deze gegeven aarde
792 Lied bij psalm 22 Liefde wanhoop droeve woede
794 Tijd van leven (1) Tijd van vloek en tijd van zegen
795 Tijd van leven (2) Tijd van vloek en tijd van zegen
796 Lied om vrijheid Als vrijheid was wat vrijheid lijkt
798 Staan in licht Waarom, wanneer
801 Jij bent van jou
802 Aan de liefde Liefde heeft geen longen
804 Lied van alle dagen Nooit hoorden wij andere stemmen
806 Aan de schoonheid O schoonheid uw verbrand gezicht
807 Tijd voor liefde Wij waren jong, we werden oud
808 Zevenmaal (1)
809 Zevenmaal (2)
810 Afscheidslied Nu staan, in dun gewaad van groen
814 Zend mij de engel van de laatste troost
815 Jaag me niet op
816 Mensenlied (1) Zoals de mensen leven
817 Mensenlied (2) Zoals de mensen leven
820 Zwart als git
822 Nachtlied Nacht omkerkert mij
823 Zwemmen en varen (1) Hij is een zwarte vlek in het donker
828 Zwemmen en varen (2) Hij is een zwarte vlek in het donker
830 Dodenlied (1) Als boten uit het niets vandaan
831 Dodenlied (2) Als boten uit het niets vandaan
832 Lied voor de gevallenen Hoe zijn de helden gevallen
834 Ik sta voor U Ik sta voor U in leegte en gemis
835 Geef een weg Gij hebt ons in de moederschoot gekend
836 Niemand leeft voor zichzelf
837 Lied 'Hier ben ik' Wat ik gewild heb
838 Liefde is uw Naam Doe mij binnengaan
840 Geschreven staat Geschreven staat uw Naam
842 Ogen die mij zoeken
843 Eerste en laatste - requiemgezangen Doe mij binnengaan

Van U is de toekomst – liederen over de wereld vandaag en morgen (p. 853 t/m 944)

Pagina Titel Beginregel
855 Blijf niet staren
856 Toekomstlied Dat blinde ogen worden geopend
857 Scheur toch de wolken (1) Scheur toch de wolken weg en kom
858 Scheur toch de wolken (2) Scheur toch de wolken weg en kom
860 Deze wereld (1) Wat geen oog heeft gezien
862 Deze wereld (2) Wat geen oog heeft gezien
864 Aardelied Aarde, werk van uw handen
866 Om wat misdaan wordt Om wat misdaan wordt, ziende blind
867 Mens op aarde Lichtrood eiland in een lucht van donderkoppen
868 De tafel der armen Wat in stilte bloeit
870 Hoog te paard
871 Lied tegen de nieuwe armoede Er schreeuwt een mens, onrecht
872 Lied tegen de Derde Wereldoorlog Wij die met eigen ogen
874 Bomen schreeuwen niet (1)
876 Bomen schreeuwen niet (2)
878 Mocht het waar zijn
880 Komen ooit voeten gevleugeld
881 Lied om leven Oud het leven dat wij leiden
882 Het was een nacht (1)
884 Het was een nacht (2)
886 Uit de diepte
887 Uit de diepte, jou vergeten
890 Ballade van de goden Op zeven tronen van zoden
892 Ze zijn van vlees Ze zijn van vlees en van gebeente
893 Vergeet niet Vergeet niet dat woord van oudsher
894 Niemand dan jij
898 Lied van vandaag en morgen Wat altijd is geweest
900 Geen taal die Hem vertaalt
902 Om water Moge mij schoonwassen
904 Lied van de reis Je hoeft er niet heen maar je mag
906 Lied van de grote reis Er zijn daar oeroude tuinen
907 Ander, ouder
910 Van grond en vuur Van grond en vuur zult Gij ons maken
912 Van de stormzee
914 God weet komt het goed
916 Ooit in schaduw van rozen
918 Dan zal ik leven (1)
919 Dan zal ik leven (2) Het zal in alle vroegte zijn
922 In uw handen (1) In uw handen beveel ik mijn geest
923 In uw handen (2) In uw handen beveel ik mijn geest
924 Deze nachtdag
924 Deze lichtdag
925 Lied aan het licht Licht dat ons aanstoot in de morgen
926 Het licht is zoet Damp, schaduwen, leegte
928 Van twee woorden wil ik eten
932 Nu nog met halve woorden (1) Nu nog met halve woorden, hier en daar
933 Nu nog met halve woorden (2) Nu nog met halve woorden, hier en daar
934 Al spreek ik met tongen
938 Lied van nacht en dag Leegte, schaduw, damp
944 Vrede Vrede voor jou